Atelier Miereveld is een kunstenaarsvereniging, gevestigd in Huis Miereveld. De verenigingsleden dragen tezamen zorg voor de verplichtingen die de vereniging draagt naar Huis Miereveld en delen de beschikbare ruimte om zich naar hartelust te verdiepen in die technieken en vaardigheden waar hun liefde naar uitgaat.

Er zijn weinig gezette momenten of tijden waarop de verenigingsleden samenkomen, al is er een kwartaaloverleg, en zijn er maandelijkse modeltekenbijeenkomsten.